SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Spółka MATERNE-POLSKA jedna z największych firm skupujących i przetwarzających owoce na Lubelszczyźnie poszukuje osoby na stanowisko

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

 

Miejsce pracy: Łopatki (woj. lubelskie, pow. puławski)

 

Zakres obowiązków:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów (faktury kosztowe, magazynowe, rezerwy, rozliczenia międzyokresowych itp.-prawidłowe kwalifikowanie na konta rodzajowe i   zakresie podatku CIT i VAT),
 • wprowadzanie kursów walut obcych do systemu księgowego,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych GUS, NBP (FO1, SP, KZ, IFT-1R, IFT-2R, AZ-KRH, AZ-POZ, PZ-KRH, PZ-POZ, PZ-UDZ ),
 • przygotowywanie przelewów bankowych w systemie (znajomość zasad mechanizmu Split Payment),
 • przygotowywanie raportów dotyczących płatności w walucie polskiej i obcej-wiekowanie, wpływów, wydatków miesięcznych,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi  (kontaktowanie się w j. angielskim z kontrahentami zagranicznymi, wyjaśnianie wpłat, zaliczek, certyfikaty rezydencji podatkowej) ,
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej,
 • aktywne uczestnictwo podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe  o profilu ekonomicznym (ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • 5-letnie doświadczenie na stanowisku księgowego (pełna księgowość) - mile widziane w firmie produkcyjnej w systemie IFS
 • znajomość  ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i umiejętność stosowania przepisów w praktyce (podatek od źródła; VAT-transakcje krajowe, import usług, WNT, WDT; reprezentacja, reklama, różnice kursowe),
 • bardzo dobra znajomości obsługi pakietu MS Office-Excel,
 • język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • dokładność, terminowość, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole

 

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Materne- Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łopatkach 37a.

2) inspektorem ochrony danych w Materne- Polska Sp. z o.o. jest Dariusz Auguścik iod@materne.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a w.w. rozporządzenia.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie do 12 miesięcy od przesłania aplikacji.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Kandydatów spełniających powyższe wymogi prosimy o przesłanie CV ( z klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Samodzielna Księgowa  oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - przez Materne-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łopatkach 37a.) na adres  rekrutacje@materne.pl 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami