Sales and Marketing Assistant


Sales and Marketing Assistant

Start: immediately
Work schedule: full-time employment

Location: Warsaw, Poland


About us:
Materne Polska is one of Andros Group subsidiaries. Andros is a family owned international company. We are one of the world leaders in fruit processing industry with brands such as Bonne Maman (#1 premium brand in fruit preserves category), Andros and Materne.


The job scope:

Sales and Marketing Assistant is an entry level position in our Commercial Team.
You will learn how to develop and execute sales and marketing strategies based on customer and market analysis. Within your assignment you will have a chance to cooperate with several departments such as research & development, manufacturing, logistics and finance.


You will have the opportunity to actively participate in:

 • everyday administrative work in sales department,
 • development and implementation of new products and marketing support plans,
 • management of the business development with major retail customers,
 • analyzing data trends and financials.

 

Qualifications:
No experience/know-how needed, we are looking for a candidates with:

 • Excellent analytical and problem solving skills,
 • Strong initiative and leadership skills,
 • Self-reliance and good organizational skills,
 • Good communication skills,
 • Fluency in Polish and English,
 • Good working knowledge of Excel and PowerPoint programs.

 

Nice to have:

 • Knowledge of French,
 • Understanding of e-marketing
 • Previous experience in FMCG companies will be appreciated.

 

 

 

How to apply:

If you possess the qualifications described above and you would like to apply for the position, please send your application in Polish and English e-mail address rekrutacja.wawa@materne.pl

 

Please include in your CV the clause:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Sales and Marketing Assistant  oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - przez Materne-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łopatkach 37a.”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Materne- Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łopatkach 37a.

2) inspektorem ochrony danych w Materne- Polska Sp. z o.o. jest Dariusz Auguścik iod@materne.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a w.w. rozporządzenia.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie do 12 miesięcy od przesłania aplikacji.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Please, mind we will reply only to the candidates who are meeting the best our requirements.